تغییرات مرتبط با صفحهٔ اصلی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده‌است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۱۷:۲۶
   
نام صفحه:

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۰۵:۱۰  نوشتار پیشنهادی هفته ۵۰‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۵). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۱۰ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۶×)]
     ‏۰۵:۱۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۵ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۵۰ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۰۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۴ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۵۰ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۰۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۳ صفحهٔ تاریخ طبری را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۰۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۲ صفحهٔ تاریخ طبری را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۴:۵۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۱ صفحهٔ الگو:ماه قمری را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۴:۴۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۰ صفحهٔ الگو:ماه قمری را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۰۷  تاریخ طبری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۵). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۵۱  الگو:ماه قمری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)