تغییرات مرتبط

پرش به ناوبری پرش به جستجو

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند ضخیم نمای می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۱۶:۱۵
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۴۷  فدک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۴۸  جعفر طیار‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۵۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۴۵  مشهد رأس الحسین علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۱۱:۰۲  امام صادق علیه السلام‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۳٬۴۰۰). . [Zamani‏ (۷×)]
     
‏۱۱:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (برخورد امام صادق (علیه اسلام) با منصور دوانیقی)
     
‏۱۰:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۹۱۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۹:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۰۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     
‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱۸). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۲۱  حضرت علی اکبر علیه السلام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۰۹۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۶:۰۴  مسلم بن عوسجه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۵۲). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

     ‏۰۹:۳۹  مسلم بن عقیل‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۶۸). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۸:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۸). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)