تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

آخرین تغییرات دانشنامه اسلامی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده‌است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
پنهان کردن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | پنهان کردن کاربران ناشناس | پنهان کردن کاربران ثبت‌نام‌کردە | پنهان کردن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۱۷:۰۱
   

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۳۹ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۴×)]
     ‏۱۲:۳۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۷۱ صفحهٔ سوره اعراف را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۶:۵۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۷۰ صفحهٔ خرمشهر را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۶:۴۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۹ صفحهٔ اندلس را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۵:۵۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۷ صفحهٔ اندلس را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
 جز   ‏۱۲:۳۹  سوره اعراف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۵۴  خرمشهر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۶:۴۳  اندلس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن تصویر اندلس در نقشه جهان)
     ‏۰۶:۴۱ (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۶:۴۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Iberia.png را بارگذاری کرد ‏(شبه جزیره ایبری)
     ‏۰۵:۵۵ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:Andalus.png را بارگذاری کرد ‏(اندلس در نقشه جهان)
نو    ‏۰۶:۴۱  پرونده:Iberia.png‏ (تفاوت | تاریخچه) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (شبه جزیره ایبری)
نو    ‏۰۵:۵۵  پرونده:Andalus.png‏ (تفاوت | تاریخچه) . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (اندلس در نقشه جهان)

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۲:۲۴ (سیاههٔ گشت). . [Zamani‏ (۱۸×)]
     ‏۱۲:۲۴ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۵ صفحهٔ میثم تمار را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۲۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۴ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۷ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۳ صفحهٔ میثم تمار را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۲۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۲ صفحهٔ میثم تمار را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۲۱ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۱ صفحهٔ میثم تمار را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۲۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۶۰ صفحهٔ دانشنامه اسلامی: نوشتارهای پیشنهادی هفته های سال را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۹ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۷ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۱۹ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۸ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۱۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۷ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۱۱ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۹:۱۶ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۶ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۱۱ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۲۷ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۵ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۲۳ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۴ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۳ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۲۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۲ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۸:۲۰ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۱ صفحهٔ امام علی علیه السلام را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۱۸ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۵۰ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۸ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۱۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۹ صفحهٔ دانشنامه اسلامی: نوشتارهای پیشنهادی هفته های سال را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۰۷:۱۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) نسخهٔ ۹۱۰۴۸ صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۴ را به‌طور خودکار به عنوان گشت‌خورده علامت زد ‏
     ‏۱۲:۲۴  میثم تمار‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۶). . [Zamani‏ (۴×)]
     ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۲۳  نوشتار پیشنهادی هفته ۷‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۴۲). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۱۲:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۳). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) (میثم تمار)
     ‏۱۰:۵۴ (سیاههٔ حذف). . [Zamani‏؛ سید مهدی خدایی‏]
     ‏۱۰:۵۴ . . سید مهدی خدایی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ ابواب السماء را حذف کرد ‏(نادانشنامه ای بودن: محتوای صفحه این بود: «گاهی کنایه است از گشایش رحمت و فراخی نعمت و باران.<ref>نثر طوبی، ج1، ص100.</ref> {{متن قرآن|«إِنَّ الَّذِي...)
     ‏۰۹:۲۲ . . Zamani (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ نوشتار پیشنهادی هفته ۵۳ را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «{{نوشتار پیشنهادی صفحه اول |عنوان=میثم تمار |متن= میثم بن یحیی تمّار...» (و تنها مشارکت‌کننده «Zamani» بود))
     ‏۰۹:۲۳  دانشنامه اسلامی: نوشتارهای پیشنهادی هفته های سال‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲۱). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۹۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۷). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۹  امام علی علیه السلام‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۵۳). . [Zamani‏ (۶×)]
     ‏۰۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۹۰). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۸  نوشتار پیشنهادی هفته ۱۱‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۹۹). . [Zamani‏ (۲×)]
     ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۵). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۸  نوشتار پیشنهادی هفته ۸‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۴۴). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۱۲  نوشتار پیشنهادی هفته ۴‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۱۶). . Zamani (بحث | مشارکت‌ها)