تغییرات اخیر

پرش به ناوبری پرش به جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۹ ‏۱۳:۰۶
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۳ مهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۳۹  مدارک الاحکام (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۵۴). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴۹). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۲:۳۲  (سیاههٔ انتقال). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
     
‏۱۲:۳۲ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ صاحب مـدارک را به صاحب مدارک منتقل کرد ‏
     
‏۱۰:۰۸ . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ تفسیر بیضاوی (کتاب) را به انوار التنزیل و اسرار التأویل (کتاب) منتقل کرد ‏
     ‏۱۱:۲۴  مدارا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲۷). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۱۰  مخزن العرفان در تفسیر قرآن (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۴۰). . [مهدی موسوی‏ (۳×)]
 جز   
‏۱۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   
‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۱). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۰۸:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹۶). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۱۰:۰۸  تفسیر بیضاوی (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۱۷). . [مهدی موسوی‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۳). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     
‏۱۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱۴). . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۹:۳۰ (سیاههٔ حذف) . . مهدی موسوی (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ أنوار التنزيل و أسرار التأويل (کتاب) را حذف کرد ‏(وجود صفحه با عنوان دیگر: محتوای صفحه این بود: «{{مشخصات کتاب |عنوان= |تصویر=240px|وسط |نویسنده=البیضاوی |موضوع=تفسی...)
     ‏۰۷:۴۶  کافي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  کتاب کافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  كافى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  الكافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  الكافي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  كافي‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۶  الكافى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۵  کافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الکافی به الکافی (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۵  الوجیزه فی علم الدرایة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوجیزة فی علم الدرایة به الوجیزة فی علم الدرایة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۵  الوجیزه فی علم الدرایه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوجیزة فی علم الدرایة به الوجیزة فی علم الدرایة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۴  الوافیه فی الاصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوافية فى اصول الفقه به الوافية فى اصول الفقه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۴  الوافی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از الوافى به الوافى (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۴  نوادر اشعرى‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از النوادر اشعرى به النوادر اشعرى (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۴  الميزان في تفسير القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۳  المیزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۳  المیزان فى تفسیر القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۳  تفسيرالميزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۳  الميزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۳  تفسیرالمیزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۲  تفسیر المیزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۲  تفسير الميزان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۲  الميزان فى تفسير القرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المیزان فی تفسیر القرآن به المیزان فی تفسیر القرآن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۱  المناجات الإلهیات لعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المناجات الالهیات به المناجات الالهیات (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۱  تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المحيط الاعظم و البحر الخضم به المحيط الاعظم و البحر الخضم (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۱  محاسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المحاسن به المحاسن (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۱  المجازات النبویة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المجازات النبویه به المجازات النبویه (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۴۰  المبسوط‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از المبسوط فى فقه الامامية به المبسوط فى فقه الامامية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۹  لهوف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللهوف به اللهوف (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۹  اللهوف علی قتلي الطفوف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللهوف به اللهوف (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۸  اللمعة الدمشقیة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة (کتاب) به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۸  اللمعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة (کتاب) به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة به اللمعة الدمشقیة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۷  اللمعۀ الدمشقیۀ‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة (کتاب) به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة به اللمعة الدمشقیة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۷  اللمعه الدمشقیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة (کتاب) به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة به اللمعة الدمشقیة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۶  لمعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱). . [Aghajani‏ (۲×)]
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة (کتاب) به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     
‏۰۷:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقیة به اللمعة الدمشقیة (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)
     ‏۰۷:۳۵  لمعه دمشقیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Aghajani (بحث | مشارکت‌ها) (تغییر هدف تغییرمسیر از اللمعة الدمشقية به اللمعة الدمشقية (کتاب)) (برچسب: تغییر هدف تغییرمسیر)