ناکثین

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نخستين كسانى بودند كه پيمان بيعت خويش را با امام على علیه السلام شكستند. طلحه و زبير در رأس اين گروه قرار داشتند. امام على علیه السلام مطامع مادّى اين دو را برنياورد و با آنان همانند ديگر مردم رفتار كرد و اين انگيزه‌اى گشت براى بيعت‌شكنى و نافرمانى.

طلحه و زبير، عايشه را نيز با خويش همراه كردند و به ميدان جنگ كشاندند و جنگ جمل را راه انداختند. سرانجام جنگ جمل با كشته شدن طلحه و زبير و شكست سنگين لشكر ناكثين به پايان رسيد.

منابع

جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه، ج1، ص 96.