مسند زید

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجموعه فقهى و حديثى كه به مسند امام زيد معروف است. دانشمندان زيدى نسبت اين كتاب را به زيد پذيرفته و برآنند كه اين نخستين كتابى است كه در فقه و حديث نگارش يافته است و برخى از آنان آن را شرح كرده اند

شرح قاضی شرف الدین بر مسند زید

شرح قاضى شرف الدين، حسين بن احمد سياغى يمنى (متوفى 1221ه) مفصلترين شرح مسند زید است و «الروض النظير في شرح مجموع الفقه الكبير» نام دارد.

گرچه شارح، محور كار خود را مسند امام زيد قرار داده است ولى بر اثبات مطالب آن به شيوه مورد قبول در فقه اهل سنت استدلال كرده است يعنى به مراسيل و موقوفات صحابه و نيز قياس و مانند آن استناد نموده است. از اين رو به فقه اهل سنت شباهت بسيار دارد، بدين جهت شيخ محمد بخيت مطيعى حنفى مصرى در تفريظ خود بر كتاب نوشته است: «اين كتاب در معظم احكام با مذهب امام ابوحنيفه موافق است».

منابع

  • علی ربانی گلپایگانی، فرق و مذاهب کلامی.

متن کتاب مسند الامام علي(ع)

مسند الامام علي(ع)

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان