مستطرفات السرائر

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نوشته ابوجعفر، محمد بن ادريس حلى متوفى 598 هجرى.

موضوع

احاديث متفرقه در موضوعات گوناگون كه به عنوان تتمه اى بر كتاب سرائر آمده اند.

اعتبار

كتاب سرائر كه مستطرفات السرائر به عنوان جزئى از آن است و در پايان جلد سوم آن چاپ شده، يكى از معتبرترين كتب فقهى است و اثر عالمى گرانقدر چون ابن ادريس حلى مى باشد.

اين كتاب مورد توجه خاص علما قرار گرفته و در بسيارى از منابع روايى روايات آن نقل شده است. مستطرفات توسط علامه مجلسى در بحار آمده و شيخ حر عاملى اكثر يا تمام آن را در وسائل الشيعه آورده است. ابن ادريس اسناد روايات را به طور كامل آورده و هيچ روايتى را مرسل رها نكرده است.

حجم

كتاب مستطرفات السرائر در 55 صفحه در پايان سرائر چاپ شده است.

ترتيب

اين كتاب به لحاظ دربرداشتن موضوعات گوناگون و متنوع، داراى ترتيب موضوعى نيست و ترتيب كتاب بر اساس منابعى است كه ابن ادريس از آنها روايت نقل كرده است.

تنها آخر كتاب 2 باب با عنوان «باب محبت مسلمين» و «باب روزهايى كه مسافرت در آنها مكروه است» آمده است.

منابع نقل

كتبى كه ابن ادريس از آنها نقل مى كند عمدتا جزء اصول اوليه هستند از جمله:

  • كتاب موسى بن بكر واسطى
  • كتاب معاوية بن عمار
  • كتاب نوادر بزنطى
  • كتاب ابان بن تغلب
  • كتاب جميل بن درّاج
  • كتاب جامع بزنطى از اصحاب امام رضا عليه السلام
  • كتاب من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق
  • كتاب قرب الإسناد حميرى
  • كتاب محاسن برقى و...كه جمع آنها به 21 عنوان مى رسد.

تاريخ تأليف

این کتاب در سال 586 هجرى يعنى 12 سال قبل از وفات ابن ادريس به اتمام رسيده و مصنف تاريخ مذكور را در پايان كتاب آورده است.

منابع

پیوندها

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان