كلمات مكنونه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مؤلف

فیض کاشانی

آثار فیض فایض از سلامت و جزالت، حسن ترتیب، اتقان تقریر، بیانات حکمیه واذواق کشفیه برخوردار می باشد. کلمات مکنونه به زبان فارسی آمیخته با عربی نوشته شده است. فارسی نویسی در آثار فیض منحصر به کلمات مکنونه نمی باشد. در کلمات مکنونه فیض احادیث بلند و عرشی را از ساحت مقدس ائمه معصومین علیهم السلام نقل کرده است.

منابع

متن کتاب

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان