فهرست فرهنگنامه های نهج البلاغه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • 1-فرهنگ نهج البلاغه، ترجمه فارسى بخش معجم لغات نهج‌البلاغه است كه صبحى صالح در انتهاى نهج‌البلاغه خود آورده است.مترجم: مصطفی رحیمی نیا.
 • 2-فرهنگ واژه‌های معادل نهج‌البلاغه،تأليف محمد دشتى (1330ش) است كه در آن واژه‌هاى معادل فارسى الفاظ نهج‌البلاغه گردآورى و در يك مجلد منتشر شده است. اين كتاب از مجموعه آشنايى با نهج‌البلاغه مؤسسّه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤمنين(ع) است.
 • 3-مفردات نهج‌البلاغه، اثر سيد على‌اكبر قرشى، كتابى است در دو جلد به زبان فارسى كه به شرح تك واژگان نهج‌البلاغه مى‌پردازد.
 • 4-فرهنگ واژه‌هاى نهج‌البلاغه تالیف؛ عمران علیزاده،كتابى است به زبان عربى و فارسى كه به بيان معناى واژه‌ها و لغات مشكل به كار رفته، در نهج‌البلاغه سيد رضى مى‌پردازد.
 • 5-فرهنگ لغات نهج‌البلاغه، كتابى است، به زبان فارسى كه توسط آقاى كاظم فرهومندى از پژوهشگران معاصر حوزه دين نوشته شده‌است. نويسنده در آن به ترجمه برخى واژگان نهج البلاغه مى‌پردازد.
 • 6-قاموس نهج‌البلاغة، تأليف محمدعلى شرقى، فرهنگ واژگان نهج‌البلاغه به زبان عربى- فارسى است كه در چهار مجلد بر اساس اشتقاق لغات تنظيم شده و واژه‌ها با استفاده از كتب لغت و شروح نهج‌البلاغه توضيح داده شده است.
 • 7-نهج‌البلاغة مع الشرح اللغوي و الفهارس المتنوعة تحقيق و فهرست‌بندى كتاب شريف نهج‌البلاغه به قلم على انصاريان است. ايشان لغات مشكل اين كتاب را در پاورقى شرح نموده و فهرست‌هاى خوبى بر آن نوشته‌اند.
 • 8-فرهنگ لغات نهج البلاغه، تألیف كريم زمانى به زبان عربى و فارسى، فرهنگ نامه لغات نهج‌البلاغه مى‌باشد.
 • 9-کلید گشایش نهج البلاغه تالیف دکتر سید محمد باقر کتابی به زبان عربی - فارسی
منابع لغات نهج البلاغه
متون به ترتیب تاریخ تولد مولفین
کلید گشایش نهج البلاغه(مفتاح لکنوز نهج البلاغه)

دکتر سید محمد باقر کتابی

(1301ش)

قاموس نهج البلاغه

محمد علی شرقی

(1303)

فرهنگ نهج البلاغه(ترجمه بخش معجم لغات نهج البلاغه صبحی صالح)

مصطفی رحیمی نیا (1305ش)

مفردات نهج البلاغه

سید علی اکبر قریشی (1307ش)

واژه های نهج البلاغه

آیت الله حاج میرزا عمران علیزاده (1310ش)

فرهنگ واژه های معادل نهج البلاغه

محمد دشتی (1330)

فرهنگ لغات نهج البلاغه

کریم زمانی (1330)

منابع

 • سید محمد باقر کتابی، کلید گشایش نهج البلاغه، اصفهان، کانون پژوهش، چاپ اول، 1394
 • ویکی نور
کتابهای با موضوع نهج البلاغه
فهرست شرح های نهج البلاغه فهرست ترجمه های نهج البلاغه فهرست فرهنگنامه های نهج البلاغه