سلسه های حکومتی ایران

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

واپسین

اولین

دین

زبان

پایتخت

مدت
فرمانروایی

انقراض

تاسیس

نیا-ایلامی

ا

ی

ر

ا

ن

ب

ا

س

ت

ا

ن

احتمالا
شوش

500 سال

2700ق.م

3200ق.م

عیلام

ایلامی

شوش

2161 سال

539ق.م

2700ق.م

منائیان

اولوسونو

نیک
دیارا

زبان‌های
ایرانی
</a>

بوکان

234 سال

616ق.م

850ق.م

ماد

ش

ا

ه

ن

ش

ا

ه

ی

ایشتوویگو

دیااکو

آیین
کهن

مادی

هگمتانه

128 سال

550ق.م

678ق.م

سکاها

سکایی

سَقِز

27 سال

625ق.م

652ق.م

هخامنشیان

داریوش
سوم (دارا)

کوورش

زرتشتی

پارسی
باستان
</a>

پاسارگاد

220 سال

330ق.م

550ق.م

سلوکیان

فیلیپ
دوم

اسکندر

آیین
یونانی

یونانی

سلوکیه

249 سال

63ق.م

312ق.م

اشکانیان

اردوازد

ارشک

زردشتی

پارتی
میانه

ارشاک

498 سال

224ب.م

274ق.م

ساسانیان

یزدگرد
سوم

اردشیر
بابکان

مزدیسنا

زبان
پهلوی

تیسفون

427 سال

651ب.م

224ب.م

امویان

س

د

ه

‌ه

ا

ی

م

ی

ا

ن

ه

مروان

معاویه

اسلام

عربی

دمشق

89 سال

750ب.م

661ب.م

عباسیان

مستعصم

سفاح

اسلام

عربی

بغداد

508 سال

1258ب.م

750ب.م

صفاریان

خلف
بن احمد

یعقوب
لیث

اسلام

فارسی

زرنج

134 سال

1002ب.م

868ب.م

سامانیان


ابراهیم بن
منصور

اسماعیل
بن احمد

اسلام

فارسی

بخارا

124 سال

999ب.م

875ب.م

زیاریان

جستان

مرداویج

اسلام

فارسی

گرگان

115 سال

1043ب.م

928ب.م

آل بویه

ملک
رحیم

عمادالدوله
علی

اسلام

فارسی

شیراز

121 سال

1055ب.م

934ب.م

غزنویان

خسرو
ملک

آلپ
تکین

اسلام

فارسی

غزنین

224 سال

1187ب.م

963ب.م

سلجوقیان

احمد
سنجر

طغرل
بیک

اسلام

فارسی

نیشابور

157 سال

1194ب.م

1037ب.م

خوارزمشاهیان

جلال
الدین
منکبرنی

نوشتکین
غرچه

اسلام

فارسی

سمرقند

154 سال

1231ب.م

1077ب.م

ایلخانان

غازان
پسر ارغون

هولاکوخان

بودیسم
اسلام

فارسی

مراغه

79 سال

1335ب.م

1256ب.م

چوپانیان

ملک
اشرف

شیخ
حسن

اسلام

فارسی

تبریز

22 سال

1357ب.م

1335ب.م

مظفریان

شاه یحیی

شاه
شجاع

اسلام

فارسی

یزد

58 سال

1393ب.م

1335ب.م

جلایریان

سلطان
احمد

شیخ
حسن بزرگ

اسلام

فارسی

تبریز

96 سال

1432ب.م

1336ب.م

سربداران


خواجه یحیی
کرابی

شیخ
خلیفه
مازندرانی

اسلام

فارسی

سبزوار

39 سال

1376ب.م

1337ب.م

تیموریان

سلطان
محمود

تیمور
گورکانی

اسلام

فارسی

سمرقند

35 سال

1405ب.م

1370ب.م

قراقویونلو

حسن
علی میرزا

قرامحمد

اسلام

فارسی

تبریز

62 سال

1468ب.م

1406ب.م

تیموریان

سلطان
محمود

تیمور
گورکانی

اسلام

فارسی

سمرقند

102 سال

1507ب.م

1405ب.م

آق‌قویونلو

سلطان
مراد

قره
عثمان

اسلام

فارسی

تبریز

40 سال

1508ب.م

1468ب.م

صفویان

م

ع

ا

ص

ر

ا

و

ل

ی

ه

شاه
سلطان حسین

شاه
اسماعیل

اسلام

فارسی

تبریز

235 سال

1736ب.م

1501ب.م

افشاریان

شاهرخ‌
میرزا

نادرشاه

اسلام

فارسی

مشهد

11 سال

1747ب.م

1736ب.م

زندیان

لطفعلی‌خان
زند

کریم‌خان
زند

اسلام

فارسی

شیراز

34 سال

1794ب.م

1760ب.م

افشاریان

شاهرخ‌
میرزا

نادرشاه

اسلام

فارسی

مشهد

49 سال

1796ب.م

1747ب.م

قاجاریان

رضا
خان میر پنج

آقا
محمد خان
قاجار

اسلام

فارسی

ساری

129 سال

1925ب.م

1796ب.م

دودمان پهلوی

م

ع

ا

ص

ر

شاپور
بختیار

رضا
شاه پهلوی

اسلام

فارسی

تهران

54 سال

1979ب.م

1925ب.م

دولت موقت
ایران

روح‌الله
خمینی

اسلام

فارسی

تهران

1 سال

1980ب.م

1979ب.م

جمهوری اسلامی

روح‌الله
خمینی

اسلام

فارسی

تهران

امروز

1980ب.م