الدروع الواقیة

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon book.jpg

محتوای فعلی بخشی از یک کتاب متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


کتابی است از سید بن طاووس، کتاب بر 120 فصل است و دعاهایی که در روز مخصوص هر ماه تکرار شود را شامل می‌گردد. این تألیف از لحاظ سبک مورد تقلید مؤلفان متأخر بوده است.

منابع

الذریعة، جلد 8، صفحه 146.

متن کتاب الدروع الواقیة

الدروع الواقیة

حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان